Koersbal kan door iedereen gespeeld worden.
Onafhankelijk van leeftijd of vaardigheid beleeft de deelnemer vreugde aan dit spel.
Jong en oud kunnen zich op voet van gelijkheid met elkaar meten.

Het spel bevorderd gezond bewegen, sociale contacten en gezelligheid.

Kom eens kijken of een keer gratis meedoen op een vrijdagmiddag vanaf 14.00 – 16.00 uur.
Heb je daarna interesse, dan kun je lid worden voor € 12,00 per maand.

Koersbal wordt iedere vrijdagmiddag vanaf 2016 gespeeld in de UITWIJK, generaal Pattonlaan 124 Eindhoven.

Voor inlichtingen:
  Ad Vermeulen
 koersbal2020@gmail.com