Woeensdag van 20.00 – 22.30 uur zaal 1 + 2

De Toonkunst is opgericht in 1896 in de voormalige gemeente Woensel. Het was aanvankelijk een mannenkoor en telde toen ongeveer 25 leden. Aangezien het ledental sterk toenam, werd in 1921 naast het bestaande mannenkoor ook een ‘damesafdeling’ opgericht. Zo konden uitvoeringen worden gegeven door zowel mannenkoor als gemengd koor. Na de Tweede Wereldoorlog werden beide koren samengevoegd tot één gemengd koor. Dat maakt Eindhovense Koorvereniging De Toonkunst tot het oudste gemengd koor van Eindhoven. Het koor telt ca. 70 enthousiaste leden van gevarieerde leeftijd en laat tot op de dag van vandaag van zich horen in zowel binnen- als buitenland, veelal met gerenommeerde solisten en orkesten.

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland (KBZON) en bij de Eindhovense Koren Federatie (EKF).

De repetities vinden plaats op maandagavond van 20.00 – 22.30 uur in gemeenschapshuis ‘De Uitwijk’. Belangstellenden zijn altijd welkom en kunnen zonder afspraak komen luisteren. De koffie staat klaar!

Correspondentie kunt u sturen naar:
EKV De Toonkunst, Borchmolen 14, 5612 DA Eindhoven
  06-1090 3466

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
  Piet Weterings (voorzitter)
  (040) 244 36 43
  secretariaat@detoonkunst.nl
  www.detoonkunst.nl