Tijd
10:15-11:15 uur_
_
_

13:30-17:00 uur
_
_
15:00-17:00 uur_
_
19:00-00:00 uur
_
20:00-22:00 uur

19:30-22:00 uur
_
__
_

19:30-21:30 uur
_
_
_

20:00-22:00 uur

Zaal
1_
_
_
1
_
_

4

 

4

_
_
Foyer
_
1 en 2
_
__
_

3
_
_
_

4

Vereniging

Inloop
_
_

Bridgeclub Nova 2000
_

_
Inloopavond (biljarten – sport op groot scherm – kaarten)
_
Zangvereniging: De Toonkunst/Ascolta

Spellenclub
__
_
_

Fotoclub De Uitwijk (1e woensdag van de maand)
_
_
_

Esperanto (3e woensdag van de maand)

Contactpersoon/informatie
  Magie Berens
  040 243 25 46
_
  040 248 39 91
  n.goverde@upcmail.nl
_
  040 252 28 71
_
  040 245 05 90

  Mw. T. Reurink
  040 525 16 63
  teddie.reurink@planet.nl
_
  M. Hobbelen
  040 245 05 90
_
  M Koenen
  040 241 21 72
_

_
  040 245 05 90_
  040 245 05 90
  secretariaat@detoonkunst.nl

_
  Jurgen Hermse
  040
  
_
  Mw. Bosse-Sibbel
  040 211 33 44
  marijeverp@onsnet.nu
[/span3][/columns]