Groot onderhoud Gen Pattonlaan

Groot onderhoud Generaal Pattonlaan

De Generaal Pattonlaan wordt, van de Veldmaarschalk Montgomerylaan tot aan de Generaal Marshallweg, opnieuw ingericht.

Waarom krijgt de Generaal Pattonlaan een andere inrichting?

De straat is aan onderhoud toe. Deze voldoet namelijk niet meer aan het vastgestelde kwaliteitsniveau. Dit biedt de kans om de straat een flinke opknapbeurt te geven.

Meer gegevens op de site van de gemeente Eindhoven.

Ga naar grootonderhoud-generaal-pattonlaan.

https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stadsdelen/stadsdeel-woensel-zuid/groot-onderhoud-generaal-pattonlaan